Zielony Milion

Zasady konsultacji społecznych dotyczących zadań do Zielonego Miliona

Zielony Milion jest procedowany w oparciu o:

  • Uchwałę nr X/116/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wieliczka (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r., poz. 5870 z późn. zm.). Do pobrania TUTAJ. 
  • Zarządzenie nr 62/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zadań do Zielonego Miliona Do pobrania TUTAJ .

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze informacje o Zielonym Milionie.

Konsultacje społeczne dotyczące Zielonego Miliona trwać będą od 8 marca 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r. w następujących etapach:

  1. kampania edukacyjno-informacyjna: od 3 marca 2023 r.;
  2. zgłaszanie propozycji zadań: od 8 marca 2023 r. do 24 marca 2023 r.;
  3. weryfikacja zgłoszonych propozycji zadań: do 30 marca 2023 r.;
  4. prezentacja propozycji zadań: 31 marca 2023 r.;
  5. głosowanie: od 3 kwietnia 2023 r. do 21 kwietnia 2023 r.;
  6. ogłoszenie wyników: do 28 kwietnia 2023 r.